توسعه رسان پاسارگاد

مودم های وایرلس

خدمات ADSL2+

شبکه های خصوصی VPN

تلفن بین الملل VOIP

اینترنت بیسیم Wireless

پهنای باند اختصاصی
Broad Band
شماره مستقیم :
81098
مجوز ها
 • مجوزفعاليت ازسازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران
 • گواهی رتبه سوم شورای عالی انفورماتيک
 • مجوز ارائه خدمات دسترسی به اینترنت
 • مجوز ISDP ازسازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويی جهت فعالیت در استان تهران
 • مجوز ISDP ازسازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويی جهت فعالیت در استان هرمزگان
 • مجوز ISDP ازسازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويی جهت فعالیت در استان البرز
 • دارای گواهینامه .....(ISO 27001)
 • دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
 • دارای گواهینامه مدیریت کیفیت آموزش (ISO 10015)
 • دارای گواهینامه اصول رضایتمندی مشتری - راهنمایی برای رسیدگی به شکایات (ISO 10002)
 • دارای گواهینامه سنجش رضایتمندی مشتری (ISO 10004)

   

 

 

شرکت توسعه رسان پاسارگاد با داشتن مجوز ISDP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در استان‌های تهران و هرمزگان و استان البرز طرف قرارداد سازمان‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و ISP‌های مختلف در این سه استان می‌باشد.

توسعه‌‌رسان‌‌پاسارگاد با توجه به سوابق فعالیت خود موفق به اخذ مجوز شورای عالی انفورماتیک در زمینه خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers گردیده است. عضویت در سازمان RIPE NCC این توانایی...